Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động: Đề xuất nâng mức đóng?

0
110
Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động: Đề xuất nâng mức đóng?

Mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của các doanh nghiệp sẽ nâng từ 0,5% lên 0,7% trên quỹ tiền lương, theo đề xuất của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Theo quy định của dự thảo, mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp căn cứ vào mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội (nếu đối tượng lao động thuộc điểm a, b, c, d, đ, và h khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội) hoặc căn cứ vào mức lương cơ sở (nếu đối tượng lao động thuộc điểm e khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội).

Đối với người sử dụng lao động trong các cơ quan Đảng, đoàn thể, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, hàng tháng đóng 0,5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động.

Người sử dụng lao động hàng tháng đóng 0,7% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động. Mức đề xuất này, cao hơn 0,2% so với mức đóng 0,5% theo quy định hiện hành tại Nghị định 44/2017/NĐ-CP.

Nếu người sử dụng lao động đáp ứng được các điều kiện: Thực hiện báo cáo định kỳ tai nạn lao động và an toàn, vệ sinh lao động trong 3 năm liền kề; không có vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động trong 3 năm liền kề; giảm 50% tần suất tai nạn lao động tính từ năm liền kề; chi phí thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động trong 3 năm bằng ít nhất 0,3% trên quỹ tiền lương; đạt được chứng nhận tiêu chuẩn hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018; mức đóng giảm còn 0,5%.

Nếu người sử dụng đáp ứng được các điều kiện như thực hiện báo cáo định kỳ tai nạn lao động trong 3 năm liền kề; không có vi phạm về an toàn lao động trên 3 năm; giảm 75% tần suất tai nạn lao động; chi phí thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động bằng ít nhất 0,5% trên quỹ tiền lương, đạt được chứng nhận tiêu chuẩn hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018; mức đóng giảm còn 0,3%.

Trong trường hợp người sử dụng khai báo gian dối, làm giả hồ sơ để hưởng các quyền lợi trên, bị phát hiện, mức đóng tăng lên 1%.

Người sử dụng lao động có thể đóng vào quỹ hàng tháng, 3 tháng hoặc 6 tháng.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây