Giới thiệu VITA – Sống Lạc Quan

0
52
2 1

Suy nghĩ tích cực, sống lạc quan không những giúp ta vượt qua những thay đổi bất ngờ mà còn là chìa khóa vàng giúp ta sống khỏe về thể chất, tinh thần và thành công trong cuộc sống. Với VITA – Sống Lạc Quan, bạn hoàn toàn có thể lạc quan vui sống.

VITA – Sống Lạc Quan là thế hệ thứ ba của dòng sản phẩm bảo hiểm Liên kết chung mà Generali Việt Nam triển khai trên thị trường. Sản phẩm là một giải pháp tài chính hiện đại kết hợp cả ba yếu tố bảo vệ, tiết kiệm và đầu tư. Đặc biệt, VITA – Sống Lạc Quan còn mang lại sự bảo vệ toàn diện nhất với quyền lợi bệnh hiểm nghèo chi trả nhiều lần, giúp bạn luôn lạc quan vui sống mỗi ngày.

BẢO VỆ TOÀN DIỆN, LẠC QUAN VUI SỐNG

8 Uu Diem Vita Song Lac Quan 2.png

 • Bảo vệ toàn diện trước 111 Bệnh hiểm nghèo.
 • Chi trả quyền lợi nhiều lần cho các Bệnh hiểm nghèo ngay từ khi phát hiện bệnh.
 • Hỗ trợ tài chính định kỳ nếu mắc phải Ung thư.
 • Miễn toàn bộ Phí bảo hiểm nếu rủi ro Bệnh hiểm nghèo.

ĐẦU TƯ HIỆU QUẢ, TƯƠNG LAI VỮNG VÀNG

 • Hưởng lãi suất đầu tư hấp dẫn mà không phụ thuộc vào kỳ hạn hay khoản tiền đầu tư.
 • Nhận khoản thưởng hấp dẫn mỗi 03 Năm hợp đồng tương đương 10% tổng số tiền lãi đầu tư đã tích lũy của 36 tháng liền kề trước thời điểm xem xét.
 • Nhận lại 100% giá trị Tài khoản hợp đồng khi kết thúc hợp đồng.

HOẠCH ĐỊNH LINH HOẠT, LÀM CHỦ TƯƠNG LAI

 • Linh hoạt tham gia thêm các Bảo hiểm bổ trợ để gia tăng bảo vệ cho bản thân và cả gia đình thân yêu.
 • Linh hoạt đầu tư thêm để hưởng lãi suất hấp dẫn từ Quỹ liên kết chung khi có khoản vốn nhàn rỗi.
 • Linh hoạt đóng phí tùy theo nhu cầu và khả năng của bạn từ Năm hợp đồng thứ 05 trở đi sau khi đã đóng đủ phí bảo hiểm của 04 Năm hợp đồng đầu tiên.
 • Linh hoạt sử dụng giá trị Tài khoản hợp đồng cho các nhu cầu chi tiêu ngắn hạn.

VITA – Sống Lạc Quan hoạt động như thế nào?

Chính sách đầu tư, mục tiêu và cơ cấu đầu tư tài sản của quỹ liên kết chung

 • Quỹ liên kết chung là quỹ được hình thành từ nguồn Phí bảo hiểm của các Hợp đồng bảo hiểm liên kết chung và thuộc quỹ chủ hợp đồng bảo hiểm.
 • Generali sẽ thực hiện chính sách đầu tư thận trọng bằng việc tập trung chủ yếu vào các tài sản có thu nhập ổn định như trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp và tiền gửi ngân hàng.

Cơ sở và định kỳ xác định quyền lợi đầu tư

 • Lãi suất đầu tư và tình hình hoạt động của Quỹ liên kết chung được cập nhật và công bố định kỳ hàng quý trên website của Generali: www.generali-life.com.vn.

Tài khoản hợp đồng

 • Tài khoản hợp đồng: là tổng của Tài khoản cơ bản và Tài khoản đóng thêm (nếu có).
 • Tài khoản cơ bản: Là tài khoản ghi nhận các giá trị từ nguồn Phí bảo hiểm cơ bản, Phí bảo hiểm bổ trợ (nếu có) sau khi trừ đi Phí ban đầu và Khoản khấu trừ hàng tháng, cộng với các khoản lãi đầu tư tương ứng và Quyền lợi duy trì hợp đồng.
 • Tài khoản đóng thêm: Là tài khoản ghi nhận các giá trị tích lũy từ Phí bảo hiểm đóng thêm sau khi trừ đi Phí ban đầu và Khoản khấu trừ hàng tháng, cộng với các khoản lãi đầu tư tương ứng và Quyền lợi tiền mặt định kỳ.

Baohiemhuutri2 685x398

Lãi suất cam kết và các loại phí

Lãi suất cam kết

Bạn được hưởng lãi suất đầu tư theo tình hình hoạt động thực tế của Quỹ Liên kết chung nhưng không thấp hơn mức lãi suất cam kết như sau:

Năm hợp đồng 01 Từ 02 đến 10 Từ 11 đến 15 Từ 16 đến 20 Từ 21 trở đi
Lãi suất đầu tư cam kết (%/năm) 4,0% 3,0% 2,0% 1,5% 0,5%

Các loại phí

 • Phí ban đầu: Là khoản phí được khấu trừ từ Phí bảo hiểm cơ bản, Phí bảo hiểm bổ trợ và Phí bảo hiểm đóng thêm (nếu có) trước khi các khoản phí này được phân bổ vào Tài khoản hợp đồng.
Phí bảo hiểm của Năm hợp đồng
1 2 3 4 5 6+
% Phí bảo hiểm cơ bản 70% 40% 35% 25% 10% 0%
% Phí bảo hiểm bổ trợ 50% 35% 30% 20% 5% 0%
% Phí bảo hiểm đóng thêm 2%
 • Phí bảo hiểm rủi ro (*): Là khoản phí để đảm bảo quyền lợi bảo hiểm rủi ro theo cam kết tại Hợp đồng bảo hiểm, được khấu trừ hàng tháng từ giá trị Tài khoản hợp đồng vào mỗi Ngày kỷ niệm tháng hợp đồng.
 • Phí quản lý hợp đồng (*): Là khoản phí dùng để bù đắp chi phí liên quan đến việc duy trì Hợp đồng bảo hiểm và cung cấp các thông tin liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm cho Bên mua bảo hiểm, được khấu trừ từ giá trị Tài khoản hợp đồng vào mỗi Ngày kỷ niệm tháng hợp đồng. Trong năm 2019, Phí quản lý hợp đồng là 33.000 đồng mỗi tháng và tự động tăng 2.000 đồng mỗi năm dương lịch sau đó. Trong mọi trường hợp, Phí quản lý hợp đồng không vượt quá 60.000 đồng mỗi tháng.
 • Phí quản lý quỹ: Là khoản phí dùng để chi trả cho các hoạt động đầu tư và quản lý Quỹ liên kết chung. Phí quản lý quỹ được khấu trừ trước khi Generali công bố Lãi suất đầu tư. Phí quản lý quỹ tối đa là 2% mỗi năm tính trên giá trị Tài khoản hợp đồng.
 • Phí rút tiền từ Tài khoản hợp đồng: Phí rút tiền từ Tài khoản cơ bản là 2% trên số tiền rút và áp dụng trong suốt Thời hạn hợp đồng. Generali không áp dụng Phí rút tiền đối với các yêu cầu rút tiền từ Tài khoản đóng thêm.
 • Phí chấm dứt hợp đồng bảo hiểm trước hạn:
  • Đối với Tài khoản cơ bản: Nếu giá trị Tài khoản cơ bản nhỏ hơn Phí chấm dứt hợp đồng bảo hiểm trước hạn, Phí chấm dứt hợp đồng bảo hiểm trước hạn bằng giá trị Tài khoản cơ bản tại thời điểm chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.
  Năm
  hợp đồng
   % Phí bảo hiểm của
  Năm hợp đồng đầu tiên 
  tại thời điểm
  phát hành Hợp đồng bảo hiểm
  1 100%
  2 100%
  3 90%
  4 80%
  5 70%
  6 50%
  7 40%
  8 30%
  9 20%
  10 10%
  11 – 15 5%
  16+ 0%
  • Đối với Tài khoản đóng thêm: Không áp dụng.

Lưu ý: (*) Các loại phí này có thể được điều chỉnh sau khi được Bộ Tài chính chấp thuận. Việc điều chỉnh này được thông báo bằng văn bản đến Bên mua bảo hiểm chậm nhất 03 tháng trước khi áp dụng.

Các trường hợp ngoài phạm vi bảo hiểm

Generali sẽ không thanh toán quyền lợi bảo hiểm nếu sự kiện bảo hiểm xảy ra có liên quan đến bất kỳ nguyên nhân nào dưới đây:

 • Tự tử.
 • Hành vi phạm tội của Người được bảo hiểm và/hoặc Người thụ hưởng và/hoặc Bên mua bảo hiểm.
 • Hành vi cố ý vi phạm pháp luật của Người được bảo hiểm.
 • Tình trạng y tế có trước, ngoại trừ Tình trạng y tế có trước được kê khai trên hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và được Generali chấp nhận.
 • Trường hợp khác được quy định tại Quy tắc và Điều khoản của từng sản phẩm bảo hiểm.

 Các sản phẩm bảo hiểm bổ trợ

 • VITA – Sức Khoẻ Vàng
 • Bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn
 • Bảo hiểm tử vong và thương tật do Tai nạn
 • Bảo hiểm hỗ trợ viện phí
 • Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo chi trả nhiều lần
 • Bảo hiểm hỗ trợ tài chính
 • Bảo hiểm miễn đóng phí

Danh sách bệnh hiểm nghèo được bảo hiểm

Danh Sach Benh Hiem Ngheo Duoc Bao Hiem San Pham Bao Hiem Bo Tro Vita Song Lac Quan 2

Mời bạn tìm hiểu những thông tin liên quan khác tại: cafebaohiem

 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây