Cac khai niem va nguyen tac co ban trong bao hiem

Các khái niệm và nguyên tắc cơ bản trong bảo hiểm

Bảo hiểm đã và đang dần trở nên quen thuộc với cuộc sống con người. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu rõ những...
Chi phí nằm viện tại 5 bệnh viện lớn: Vinmec, Thu Cúc, Hồng Ngọc, Việt Pháp, FV

Chi phí nằm viện tại 5 bệnh viện lớn: Vinmec, Thu Cúc, Hồng Ngọc,...

Khi nhà nước đã ban hành Thông tư về việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế không thuộc phạm vi thanh toán của...
Bao Hiem Nhan Tho Sggp Rtja Copy1

Người thụ hưởng trong bảo hiểm nhân thọ là gì?

Người thụ hưởng trong bảo hiểm nhân thọ là gì? Người thụ hưởng trong bảo hiểm nhân thọ là người trực tiếp nhận toàn bộ...