Khấu trừ thuế TNCN với tiền bồi thường từ bảo hiểm nhân thọ

0
76
Thue Tncn Voi Tien Boi Thuong Tu Bao Hiem Nhan Tho 0508083028

Ngày 31/7/2019, Cục thuế TP. Hà Nội ban hành Công văn 60503/CT-TTHT về việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) với tiền bồi thường từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

Theo đó, nếu người lao động tham gia bảo hiểm nhân thọ và nhận được tiền bồi thường do bảo hiểm nhân thọ chi trả theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm đã ký kết thì khoản thu nhập này được miễn thuế TNCN.

Đồng thời, nếu doanh nghiệp mua cho người lao động bảo hiểm nhân thọ và không có tích lũy về phí bảo hiểm (kể cả mua bảo hiểm của các doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam được phép bán bảo hiểm tại Việt Nam) thì khoản tiền phí mua bảo hiểm này không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.

Trường hợp doanh nghiệp mua cho người lao động bảo hiểm nhân thọ có tích lũy về phí bảo hiểm thì đến thời điểm đáo hạn hợp đồng, công ty bảo hiểm khấu trừ tiền thuế theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí tích lũy tương ứng với phần doanh nghiệp mua cho người lao động từ ngày 01/7/2013.

Nếu khoản phí tích lũy được trả nhiều lần thì tiền thuế được khấu trừ theo tỷ lệ 10% tương ứng với từng lần trả tiền phí tích lũy.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây