Hướng Dẫn Cách Tính Phí Bảo Hiểm Nhân Thọ

0
404
59652276 350314985616181 5507263326154915840 N

Phí bảo hiểm nhân thọ là gì?

Phí bảo hiểm là số tiền cần phải thu của công ty bảo hiểm để đảm bảo trách nhiệm của mình.

Phí bảo hiểm cũng là sự thể hiện trách nhiệm của người tham gia bảo hiểm với công ty bảo hiểm. Nhằm nhận được sự bảo đảm trước những rủi ro đã được nhà bảo hiểm nhận bảo hiểm.

Phí bảo hiểm có thể nộp một lần ngay sau khi ký hợp đồng hoặc nộp định kỳ trong năm. Phí nộp một lần sẽ phải đóng góp ít hơn so với tổng số chi phí đóng góp hàng kỳ.

Phí bảo hiểm có thể nộp một lần ngay sau khi ký hợp đồng hoặc có thể nộp định kỳ trong năm

số tiền và phí bảo hiểm

 

Cách tính phí bảo hiểm nhân thọ

Nguyên tắc tính phí

Trên thực tế, trách nhiệm của người được bảo hiểm tại thời điểm ký hợp đồng bằng trách nhiệm của công ty bảo hiểm. Do đó, nguyên tắc tính phí bảo hiểm được dựa trên biểu thức cân bằng giữa trách nhiệm của công ty bảo hiểm và trách nhiệm của người tham gia bảo hiểm, tính theo giá trị tại thời điểm ký kết hợp đồng.

Một số thuật ngữ liên quan

Phí bảo hiểm thông thường gồm hai phần: phí thuần và phụ phí.

Phí thuần

Phí thuần là những khoản phí dùng để chi trả cho người được bảo hiểm. Có rất nhiều yếu tố tác động lên phí thuần nhưng cơ bản vẫn là:

  • Tuổi thọ của người được bảo hiểm cụ thể là bảng tỷ lệ tử vong.
  • Lãi suất kỹ thuật

Ngoài ra, còn có các nhân tố khác tác động như:thời hạn bảo hiểm, số tiền bảo hiểm, cách thức nộp phí, tỉ lệ huỷ bỏ hợp đồng trước thời hạn.

Phụ phí

Phụ phí trong bảo hiểm nhân thọ sẽ gồm:

  • Chi phí khai thác chi cho tuyên truyền, quảng cáo, môi giới, chi cho đại lý…
  • Chi phí quản lý hợp đồng trong thời hạn hợp đồng đang thu phí, kể cả chi phí thu phí bảo hiểm…
  • Chi phí quản lý liên quan đến các khoản chi trả bồi thường.

Trên cơ sở phí thuần, nhà bảo hiểm căn cứ vào các khoản phụ phí để tính ra khoản phí.

Số tiền bảo hiểm

Đây là hạn mức trách nhiệm của nhà bảo hiểm đối với người được hưởng quyền lợi bảo hiểm.

Trong bảo hiểm nhân thọ (cụ thể là bảo hiểm trẻ em) nhà bảo hiểm sẽ đưa ra nhiều mức số tiền khác nhau và người tham gia bảo hiểm sẽ dựa trên khả năng tài chính của mình để lựa chọn số tiền thích hợp nhất. Đây cũng là số tiền người tham gia đăng ký với công ty bảo hiểm nhân thọ.

Cách tính phí bảo hiểm nhân thọ

Phí toàn phần bảo hiểm nhân thọ sẽ được tính theo công thức:

Phí toàn phần = Phí thuần + Phụ phí

Thông thường thu phí chiếm khoảng 5% phụ phí, trong đó:

  • 3% chi phí quản lý
  • 2% chi phí khai thác hợp đồng

Lưu ý: Mức phí không thay đổi trong suốt thời hạn hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Người tham gia bảo hiểm có thể nộp theo tháng, quý, năm hoặc theo 2 kỳ trong năm.

Công thức tính phí nộp mỗi kỳ (F) theo phí tháng cụ thể như sau:

– Nếu nộp phí theo quý thì số phí nộp mỗi kỳ được tính bằng:

Fquí = Ftháng * 3*0,98

(so với tổng số phí nộp theo tháng thì tổng số phí nộp theo quý giảm 2 %)

– Nếu nộp phí hai kỳ trong năm thì số phí nộp mỗi kỳ được tính bằng:

F2 kì = Ftháng * 6 * 0,96

(so với tổng số phí nộp theo tháng thì tổng số phí nộp theo hai kỳ trong năm giảm 4 %)

– Nếu nộp phí theo năm thì số phí nộp mỗi kỳ được tính bằng:

Fnăm = Ftháng * 12 * 0,92

(so với tổng số phí nộp theo tháng thì tổng số phí nộp theo năm giảm 8 %)

Ngoài ra, phí bảo hiểm cho các mức số trên bảo hiểm được tính theo tỉ lệ sau:

  • Với các mức số tiền bảo hiểm từ 5-30 triệu thì tính bằng 100% tỷ lệ phí của một đơn vị số trên bảo hiểm.
  • Với các mức số tiền bảo hiểm từ 31-40 triệu thì tính bằng 98% tỷ lệ phí của một đơn vị số trên bảo hiểm.
  • Với các mức số tiền bảo hiểm từ 41-50 triệu thì tính bằng 97% tỷ lệ phí của một đơn vị số trên bảo hiểm.

Với những thông tin trên đây chắc hẳn khách hàng đã nắm rõ cách tính phí bảo hiểm nhân thọ. Từ đó thêm vững tâm để tham gia các sản phẩm bảo hiểm có ích cho mình. Từ hôm nay, bạn hãy đăng ký ngay để được tư vấn miễn phí về bảo hiểm nhân thọ.     cafebaohiem sẽ giúp bạn!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây