Tổng Quan Về Hợp Đồng Bảo Hiểm

0
221
Tilt Shift 1490328105048

Hợp đồng bảo hiểm là gì?

HĐBH là sự thoả thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm. Theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

hợp đồng bảo hiểm

Tính chất của hợp đồng bảo hiểm

-HĐBH có một số tính chất chung trong khuôn khổ những quy định của luật pháp về hợp đồng dân sự, ngoài ra, nó còn có một số tính chất riêng biệt gắn liền với đặc trưng kinh tế kỹ thuật ngành bảo hiểm. Cụ thể như sau:

 • HĐBH mang tính tương thuận

HĐBH được thiết lập dựa trên sự chấp thuận của cả đôi bên trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, tự do giao kết trong khuôn khổ pháp luật và đạo đức xã hội.

 • HĐBH là hợp đồng song vụ

Các bên ký kết đều có quyền và nghĩa vụ, quyền của bên này là nghĩa vụ của bên kia và ngược lại. Người bảo hiểm phải đảm bảo cho các rủi ro còn người được bảo hiểm phải trả phí bảo hiểm.

 • HĐBH có tính chất may rủi 

Nếu không tồn tại rủi ro (sự kiện bảo hiểm) thì không có việc giao kết cũng như
tồn tại hiệu lực của HĐBH.
 • HĐBH có tính chất tin tưởng tuyệt đối

Mối quan hệ giữa bên mua bảo hiểm và người bảo hiểm được thiết lập trong tình trạng tạo ra rủi ro cho nhau. Do đó, để tồn tại và có thể thực hiện thì hai bên phải có sự tin tưởng lẫn nhau. Tính chất tin tưởng tuyệt đối và nguyên tắc trung thực tối đa chỉ là hai mặt của cùng một vấn đề. 

 • HĐBH có tính chất phải trả tiền 

 Mối quan hệ quyền và nghĩa vụ giữa hai bên thể hiện ở mối quan hệ tiền tệ. Bên mua bảo hiểm có nghĩa vụ trả tiền phí bảo hiểm, người bảo hiểm có nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra.
 • HĐBH có tính chất gia nhập 

 HĐBH là một hợp đồng theo mẫu. Quy tắc bảo hiểm nội dung chính của hợp đồng do người bảo hiểm soạn thảo trước, bên mua bảo hiểm sau đọc thấy phù hợp với nhucầu của mình thì gia nhập vào.
 • HĐBH có tính dân sự– thương mại hỗn hợp 
Bên mua bảo hiểm có thể là một thể nhân hoặc pháp nhân dân sự hay thương mại, người bảo hiểm cũng có thể là một pháp nhân dân sự  hay thương mại .Do đó, mối quan hệ giữa họ, cụ thể là HĐBH sẽ có thể có tính dân sự hay thương mại thuần túy hoặc dân sự– thương mại hỗn hợp.

Hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm

HĐBH để có giá trị thì phải đảm bảo các quy định của pháp luật như sau:

 • Được giao kết bởi những người có năng lực hành vi dân sự;
 • Mục đích, nội dung không trái pháp luật và đạo đức xã hội;
 • Hai bên giao kết hợp đồng phải hoàn toàn tự nguyện;
 • Hình thức hợp đồng phải phù hợp với quy định của pháp luật.

 Những điều cần biết

 • Nội dung cơ bản của HĐBH
  1.Tên/ địa chỉ của DNBH(Doanh nghiệp bảo hiểm)/ BMBH(Bên mua bảo hiểm)/ 2.NĐBH(Người được bảo hiểm)/ NTH(Người thụ hưởng).
  3.Đối tượng bảo hiểm.
  4.Số tiền bảo hiểm.
  5.Phạm vi bảo hiểm/ điều kiện bảo hiểm/ điều khoản bảo hiểm.
  6.Thời hạn bảo hiểm/ Mức phí bảo hiểm/ phương thức đóng phí.
  7.Điều kiện loại trừ trách nhiệm bảo hiểm.
  8.Thời hạn và phương thức giải quyết quyền lợi bảo hiểm.
  9.Quy định về giải quyết tranh chấp.
  10.Ngày tháng năm giao kết hợp đồng.
  11.Một số nội dung khác do các bên tự thỏa thuận.

Đây là cấu trúc mẫu cho 1 HĐBH, khách hàng sẽ xem được đầy đủ các thông tin nêu trên khi nhận bộ hợp đồng đầy đủ của mình. Sau khi nhận bộ hợp đồng, khách hàng có quyền xem xét kéo dài trong nhiều ngày để đọc kỹ các điều khoản và điều chỉnh.

Thời hiệu của hợp đồng bảo hiểm

Thời hiệu của HĐBH là thời hạn mà khi kết thúc thời hạn đó, các chủ thể người bảo hiểm, bên mua bảo hiểm được hưởng quyền, được miễn trừ nghĩa vụ hoặc
mất quyền khởi kiện về quyền và nghĩa vụ đối với nhau trên HĐBH đó.
– Theo quy định hiệnhành, thời hiệu gồm có các loại sau:
 • Thi hiu hưởng quyn trên HĐBH;
 • Thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ;
 • Thời hiệu khởi kiện.

HĐBH sẽ bị Vô hiệu – Mất hiệu lực khi:

BMBH hoặc DNBH có hành vi lừa dối khi giao kết HĐBH (hợp đồng bảo hiểm).
BMBH không có quyền lợi có thể được bảo hiểm.
Thời điểm giao kết hợp HĐBH, đối tượng Bảo hiểm không tồn tại.
Thời điểm giao kết HĐBH, Bên mua bảo hiểm biết sự kiện bảo hiểm đã xảy ra.
Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

– >Khi xã hội càng phát triển thì bảo hiểm dần trở thành nhu cầu tất yếu, khách quan của con người. Người mua bảo hiểm nên lưu ý cẩn trọng trước khi ký kết hợp đồng.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây