Bảo hiểm là gì? Có những loại hình bảo hiểm nào?

0
258
Bao hiem la gi?

Thường chúng ta rất hay nghe nhắc tới bảo hiểm sống. Nhưng bạncó chắc định nghĩa được bảo hiểm là gì? Hôm nay Cafe Bảo Hiểm chúng tôi sẽ giúp bạn làm rõ vấn đề này!

Bảo hiểm là gì?

Bảo hiểm là biện pháp chia sẻ rủi ro của một người hay của số một ít người cho cả cộng đồng những người có khả năng gặp rủi ro cùng loại. Bằng cách mỗi người trong cộng đồng góp một số tiền nhất định vào một quỹ chung. Từ quỹ chung đó bù đắp thiệt hại cho thành viên trong cộng đồng không may bị thiệt hại do rủi ro.

Bảo hiểm là một cách thức trong quản trị rủi ro, được sử dụng để đối phó với những rủi ro có tổn thất. Thường là tổn thất về tài chính, nhân mạng,…

Bảo hiểm được xem như là một cách thức chuyển giao rủi ro tiềm năng một cách công bằng từ một cá thể sang cộng đồng thông qua phí bảo hiểm.

Có những loại hình bảo hiểm nào?

Bảo hiểm được chia thành rất nhiều loại sản phẩm theo nhiều phương diện. Tuy nhiên, cách phân biệt các loại bảo hiểm dễ dàng nhất là theo khía cạnh xã hội và kinh tế. Theo đó bảo hiểm được thành 2 loại chính là bảo hiểm do Nhà nước thực hiện và bảo hiểm thương mại.

Bảo hiểm thương mại

Bảo hiểm thương mại gồm 3 loại hình: bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khoẻ.

1. Bảo hiểm nhân thọ:

Bảo hiểm nhân thọ là loại nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống hoặc chết. Có 7 nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ sau:

 • Bảo hiểm sinh kỳ
 • Bảo hiểm tử kỳ
 • Bảo hiểm hỗn hợp
 • Bảo hiểm trọn đời
 • Bảo hiểm trả tiền định kỳ
 • Bảo hiểm hưu trí
 • Bảo hiểm liên kết đầu tư

2. Bảo hiểm sức khỏe

Bảo hiểm sức khoẻ là loại hình bảo hiểm cho người được bảo hiểm nếu bị thương tật, tai nạn, ốm đau ….. Được doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Trong bảo hiểm sức khỏe có 3 nghiệp vụ bảo hiểm sau:

 • Bảo hiểm tai nạn con người
 • Bảo hiểm y tế
 • Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe

3. Bảo hiểm phi nhân thọ

Bảo hiểm phi nhân thọ là loại nghiệp vụ bảo hiểm tài sản, trách nhiệm dân sự và các nghiệp vụ bảo hiểm không thuộc bảo hiểm nhân thọ.

Bảo hiểm phi nhân thọ được chia thành các nghiệp vụ bảo hiểm sau:

 • Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại:
 • Bảo hiểm hàng hóa
 • Bảo hiểm hàng không
 • Bảo hiểm xe cơ giới
 • Bảo hiểm cháy, nổ
 • Bảo hiểm thân tàu
 • Bảo hiểm trách nhiệm
 • Bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính
 • Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh
 • Bảo hiểm nông nghiệp

Bảo hiểm do Nhà nước thực hiện

1. Bảo hiểm tiền gửi

Bảo hiểm tiền gửi là sự bảo đảm hoàn trả tiền gửi cho người được bảo hiểm tiền gửi trong hạn mức trả tiền bảo hiểm khi tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả tiền gửi cho người gửi tiền hoặc phá sản.

2. Bảo hiểm y tế

Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật bảo hiểm y tế. Không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện.

3. Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.

 • Bảo hiểm xã hội bắt buộc là loại hình bảo hiểm mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia..
 • Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập. Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.

Hy vọng sau bài viết này, các bạn đã hiểu rõ được Bảo hiểm là gì? và phân biệt được có bao nhiêu loại bảo hiểm.

cafebaohiemvn.com

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây